روش های تنبیه صحیح کودک

روش های تنبیه صحیح کودک

چگونه کودکمان را تربیت کنیم و راه های صحیح تربیت کودک کدام است ؟ در این خصوص مقاله پیش رو را با نام روش های تنبیه صحیح کودک بخوانید. روش های تنبیه صحیح کودک در مقاله دیگری که سابقاً در کانال پنج خانواده ایرانی منتشر کردیم، چند روش اشتباه در تنبیه کودک را گفتیم، اما...
کارهای اشتباه در تنبیه کودک

کارهای اشتباه در تنبیه کودک

کارهای اشتباه در تنبیه کودک مساله تربیت کودک همیشه با ذهنیت تنبیه در ما شروع می شود و ما غالبا به دنبال روش های نوین تنبیه خواهیم گشت! مثلا روش هایی که بتوانیم کودک را جوری تنبیه کنیم که تاثیر منفی در او نداشته باشد و باعث تبدیل شدن کودک به یک بچه ی حرف گوش کن و خوب و...
تربیت کودک

تربیت کودک

تربیت کودک چند اشتباه رایج در تربیت کودکان وجود دارد که بین والدین بسیار شایع است و نباید آنها را انجام داد لوس کردن بیش از حد فرزندان این یک مورد همه گیر است که والدین فرزند خود را دوست دارند و به او عشق می ورزند اما واقعا عشق و علاقه بعضی جاها کار دست والدین می دهد....