روز ولنتاین Valentine Day

روز ولنتاین Valentine Day

تاریخ روز ولنتاین Valentine Day یا روز عشاق ۱۴ فوریه یا ۲۵ بهمن ماه است. روز ولنتاین روز ولنتاین که روز عشق ورزی یا روز عشاق هم نامیده می شود یک فرهنگ قدیمی مسیحی است. جشن ولنتاین هر سال در ۱۴ فوریه برگزار می شود که در تقویم شمسی ۲۵ بهمن و در بعضی سال ها ۲۶ بهمن ماه...
اصول انتخاب هدیه

اصول انتخاب هدیه

انتخاب هدیه زمان انتخاب هدیه رسیده و باز مثل همیشه غم دنیا شما را فرا گرفته است، فقط شما اینطور نیستید و این یکی از بزرگ ترین مشکلات بشریت است. در این مقاله به چند راهکار کلی میپزدازیم و هر کدام از سلیقه ها را با چند مثال همراه می کنیم. شما می توانید از بین مثال ها یک...